Tạp chí Nữ Doanh Nhân ra mắt chuỗi talkshow LIFE MATTERS dành cho những người phụ nữ thời đại mới

Như slogan của chương trình – “Nơi vấn đề không còn là vấn đề”, talkshow LIFE MATTERS do Tạp chí Nữ Doanh Nhân thực hiện sẽ mang đến những câu chuyện cá nhân có thật từ những người phụ nữ kinh doanh, nghệ sỹ thành công luôn có năng lượng sống tích cực và lan … Continue reading Tạp chí Nữ Doanh Nhân ra mắt chuỗi talkshow LIFE MATTERS dành cho những người phụ nữ thời đại mới