Liệu có cần nguyên tắc?

Nguyên tắc nếu không khéo sử dụng thì nó có thể biến thành thành trì lưới sắt giam hãm và giết chết tình nhân ái. Vậy nên sống là để được tự do và hạnh phúc chứ không phải để nắm giữ hay tôn sùng nguyên tắc. Nhưng, vậy liệu có cần nguyên tắc? Mời … Continue reading Liệu có cần nguyên tắc?