Leep Asia 2017 – Triển lãm thể hình và giải trí đầu tiên tại VN

Ngành công nghiệp tăng cường chất lượng sống (Life Enhancement Industry) đang trở thành tâm điểm của thế giới với tổng giá trị ước tính khoảng 3,4 ngàn tỉ USD năm 2016 theo nghiên cứu của Global Welness Institute, gấp 3 giá trị của ngành dược phẩm. iệt Nam dẫn đầu châu Á trong ngành … Continue reading Leep Asia 2017 – Triển lãm thể hình và giải trí đầu tiên tại VN