Lãnh đạo nữ nào cũng nên có người cố vấn

Một chương trình đào tạo phù hợp có thể dẫn lối thành công cho bất kỳ ai, ở bất kỳ giai đoạn nào của sự nghiệp. Thế nhưng đối với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ làm lãnh đạo, một người cộng sự là cố vấn giỏi có thể làm nên sự khác biệt. … Continue reading Lãnh đạo nữ nào cũng nên có người cố vấn