Làm thế nào để trẻ vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ học tập?

Nuôi dạy một đứa trẻ mạnh mẽ về tinh thần không có nghĩa là con sẽ không khóc khi buồn và không đau khổ khi thất bại. Mà đó còn là khi con đang ở trong trạng thái hưng phấn nhất vẫn biết bản thân là ai và nhiệm vụ là gì để hoàn thành … Continue reading Làm thế nào để trẻ vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ học tập?