Làm thế nào để giúp nhân viên lấy lại cảm xúc khi trở lại làm việc sau dịch?

Hãy sử dụng các nguyên tắc quản lý sau để giúp nhân viên của bạn lấy lại cảm xúc, trở lại làm việc và đi tiếp giai đoạn thách thức hậu Covid-19 sau quãng thời gian bị trì hoãn không thể phát huy hết khả năng. Một trong những cuộc khủng hoảng bên cạnh tài … Continue reading Làm thế nào để giúp nhân viên lấy lại cảm xúc khi trở lại làm việc sau dịch?