Làm thế nào để biến cuộc phỏng vấn trở thành một lời mời làm việc?

Không chỉ là kinh nghiệm hay bằng cấp, mà việc thể hiện bản thân mình là ai cũng sẽ quyết định bạn có được nhân công việc bạn mong muốn hay không. Có rất nhiều yếu tố để lựa chọn được ứng cử viên tốt nhất cho một vị trí trong một doanh nghiệp. Nó … Continue reading Làm thế nào để biến cuộc phỏng vấn trở thành một lời mời làm việc?