Làm sao để quản lý khi nhân viên giỏi hơn lãnh đạo?

Các doanh nghiệp ngày nay luôn chú trọng tuyển dụng những nhân viên có kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ tốt nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển của tổ chức. Tuy nhiên, sự hiện diện ngày càng tăng của những nhân viên có kỹ năng giỏi đặt ra một thách thức không … Continue reading Làm sao để quản lý khi nhân viên giỏi hơn lãnh đạo?