La Vie chung tay quản lý nguồn nước bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long

Công ty TNHH La Vie (La Vie) tham gia chương trình quản lý nguồn nước theo tiêu chuẩn toàn cầu của Tổ chức quốc tế Alliance for Water Stewardship (AWS) do Nestlé Waters phát động, đã góp phần thiết thực vào việc quản lý nguồn nước bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trong … Continue reading La Vie chung tay quản lý nguồn nước bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long