Là phụ nữ, tôi có quyền…

Phụ nữ phải là người chủ động thay vì trông chờ vào đàn ông. Phụ nữ, hãy trân trọng và đối đãi thật tử tế bản thân mình. Phụ nữ, hãy sống để mình thấy hạnh phúc… Bởi khi phụ nữ hạnh phúc, sự ấm áp và yêu thương mà tạo hóa ban tặng cho … Continue reading Là phụ nữ, tôi có quyền…