Khi hôn nhân nguội lạnh…

Đó là một buổi chiều thứ bảy vào tám năm trước. Tôi vẫn đang ngồi trên ghế, duỗi người xem TV, trong khi chồng tôi đang ngủ một giấc trưa an lành. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tự hỏi: “Đây chính là cuộc sống hôn nhân sao?” Chúng tôi đã từng rất … Continue reading Khi hôn nhân nguội lạnh…