#INTERVIEW | CEO Talentnet – Nữ doanh nhân Tiêu Yến Trinh: Sự kiên định cho tôi dũng khí vượt mọi hoàn cảnh

Nếu ví công việc của người làm tư vấn nhân sự giống như những bác sĩ tận tâm trong việc tìm hiểu “triệu chứng” và “kê toa”, thì có thể nói nữ doanh nhân Tiêu Yến Trinh là một vị bác sĩ đầu ngành luôn “khám chữa” các “căn bệnh” nhân sự không chỉ có … Continue reading #INTERVIEW | CEO Talentnet – Nữ doanh nhân Tiêu Yến Trinh: Sự kiên định cho tôi dũng khí vượt mọi hoàn cảnh