Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, Bùi Trân Phượng: Tôi chỉ có chữ “thiệt”

Chữ “thật” được người Nam Bộ nói thành “thiệt” và đó cũng là phương châm sống, làm việc và cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của cô Bùi Trân Phượng – Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen Tp. HCM. Tuy nhiên, hầu hết người thân, bạn bè và rất nhiều … Continue reading Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen, Bùi Trân Phượng: Tôi chỉ có chữ “thiệt”