Hàn Quốc giản lược thủ tục thị thực cho Việt Nam

Là bước đột phá trong công tác cấp thị thực của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, việc giản lược các thủ tục cấp thị thực cho công dân Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần tăng số lượng khách du lịch Việt Nam thăm Hàn Quốc trong tương lai. ắt đầu … Continue reading Hàn Quốc giản lược thủ tục thị thực cho Việt Nam