Hai mặt đồng tiền

Người ta nói phụ nữ giỏi thời hiện đại, không chỉ ở bốn chữ công – dung – ngôn – hạnh, mà còn thêm một chữ nữa, nhiều người xếp lên hàng đầu, đó là: kiếm tiền. Thuở xưa, chỉ có đàn ông là chỗ dựa chính trong gia đình, và ngày nay, những người … Continue reading Hai mặt đồng tiền