GIAO TIẾP ẢO VÀ HỆ LỤY

Khi công nghệ ngày càng phát triển, không gian giao tiếp được mở rộng tối đa trong thế giới ảo thì nhu cầu trao đổi, trò chuyện trực tiếp giữa người với người ở thự tế dường như đang ngày càng ít đi. Kéo theo đó, những giá trị tốt đẹp từ văn hóa giao … Continue reading GIAO TIẾP ẢO VÀ HỆ LỤY