CEO Bodyline Group, Hà Thị Lan Hương: Kinh doanh hướng tới phát triển bền vững

“Sẽ không có một nỗi lo lắng nào ngăn cản bởi khi bản thân đã bắt đầu nung nấu nguyện vọng, tôi cứ tiến lên phía trước với tâm niệm, những gì không biết thì không cần phải sợ hãi.” Đó cũng chính là câu trả lời mà nhân vật Woman of the Month kỳ … Continue reading CEO Bodyline Group, Hà Thị Lan Hương: Kinh doanh hướng tới phát triển bền vững