Events In The Sky – Bữa tiệc lơ lửng trên không

Nhà tổ chức sự kiện trên không Events In The Sky đã chính thức ra mắt Events In The Sky Việt Nam cùng kế hoạch tổ chức chuỗi tiệc tối trên cao độc đáo có mặt lần đầu tiên tại TP.HCM. huỗi sự kiện “Dinner In The Sky –Tiệc tối trên không” sẽ mang đến … Continue reading Events In The Sky – Bữa tiệc lơ lửng trên không