Estée Lauder khởi động chiến dịch Chiếc Nơ Hồng 2023

Sự kết hợp giữa chiến dịch Chiếc Nơ Hồng – Breast Cancer Campaign (BCC) của tập đoàn Estée Lauder (ELC) và Quỹ thiện nguyện của ELC đã có hơn 118 triệu USD được thu nhận nhằm tài trợ, ủng hộ các nghiên cứu, giáo dục và tiếp cận với các các dịch y tế, ứng … Continue reading Estée Lauder khởi động chiến dịch Chiếc Nơ Hồng 2023