Dữ liệu đám mây: Nên hay không nên?

Có một câu hỏi từ lâu đã được đặt ra cho các doanh nghiệp: Liệu có nên áp dụng hình thức lưu trữ dữ liệu bằng bộ nhớ đám mây? Các bộ nhớ đám mây đã thay đổi hoàn toàn cách hoạt động kinh doanh truyền thống. Việc lưu trữ dữ liệu bằng hình thức … Continue reading Dữ liệu đám mây: Nên hay không nên?