Đôi quang nặng gánh

Người ta vẫn truyền tai nhau rằng: Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Thế nhưng thực tế, phụ nữ ngày nay không những phải “xây tổ ấm” mà còn phải “xây được nhà” ơ hội để thể hiện tài năng Xã hội ngày càng phát triển đã góp phần đáng kể trong … Continue reading Đôi quang nặng gánh