Đọc gì trên Tạp chí Nữ doanh nhân, số 130, phát hành tháng 11/2019?

Một năm lại sắp kết thúc, bạn đã sẵn sàng nhìn lại những gì mình đã làm được rồi chuẩn bị cho một trang mới tỏa sáng hơn trong năm sau?  Những ngày cận kề cuối năm, tạp chí Nữ Doanh Nhân lại có dịp hội ngộ một gương mặt từng xuất hiện trên trang … Continue reading Đọc gì trên Tạp chí Nữ doanh nhân, số 130, phát hành tháng 11/2019?