Doanh nghiệp trong cơn khủng hoảng: biến động nhưng đầy sẻ chia (Kỳ 1)

Cuộc khủng hoảng do đại dịch vừa qua, nhiều khả năng đã trở thành thời điểm tốt nhất để chúng ta thể hiện tiếng nói nhân văn của người làm kinh doanh. Không thể phủ nhận đại dịch đã làm tổn hại đến tình hình kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, nhiều trong … Continue reading Doanh nghiệp trong cơn khủng hoảng: biến động nhưng đầy sẻ chia (Kỳ 1)