Đi để học…

Người xưa có câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Khi trẻ bước vào độ tuổi thanh thiếu niên, những chuyến đi lại càng thêm ý nghĩa và bổ ích. Trẻ không chỉ được tiếp cận một cách thực tế những bài học về cuộc sống, thiên nhiên, con người, lịch sử… mà … Continue reading Đi để học…