Dạy con yêu thương những điều con chán ghét có được không?

Luôn có những điều chúng ta đã từng ghét bỏ trước khi có thể yêu thích chúng hay ngược lại. Và với tâm lý trẻ con, tâm lý này còn nhiều hơn thế… Có rất nhiều câu chuyện giáo dục, nhưng bất kể thời thế thay đổi thế nào, cha mẹ luôn là hình mẫu … Continue reading Dạy con yêu thương những điều con chán ghét có được không?