Dắt tay con đi qua cột mốc “có em”

Sự hòa thuận giữa anh chị em trong gia đình là điều mong muốn của hầu hết các bậc phụ huynh nhưng nếu không có những định hướng khéo léo để trẻ dần chấp nhận thì chính ba mẹ sẽ trở thành “người phân xử” cho những ngày tháng sau này. Nếu như khoảng thời … Continue reading Dắt tay con đi qua cột mốc “có em”