Cuộc chiến với nội tâm

“Vượt qua chính mình” là cụm từ có thể nói được khuyên nhiều nhất về chủ nghĩa cá nhân chúng ta thường thấy trong sách hay những bài diễn thuyết. Nhưng nói thì dễ, làm thì lại khó vô cùng. Càng trưởng thành, chúng ta sẽ càng khám phá ra rằng, đối thủ lớn nhất … Continue reading Cuộc chiến với nội tâm