Co-Founder SW1 Clinic, Dr. Low Chai Ling: Sống là vượt qua giới hạn

Với câu chuyện “Tạo thay đổi cho bất cứ ai mình gặp gỡ”, bác sĩ Low Chai Ling đang từng bước lèo lái con thuyền thương hiệu mang tên SW1 Clinic rẽ sóng ra biển lớn với những đón đầu đầy tích cực và háo hức. Đối với phái đẹp Việt, SW1 Clinic còn là … Continue reading Co-Founder SW1 Clinic, Dr. Low Chai Ling: Sống là vượt qua giới hạn