Chủ tịch AR GROUP, Ashley Ngô: Sứ mệnh kiến tạo giá trị cộng đồng

“Tôi muốn xây dựng mắt kính trở thành một ngành nghề chuyên nghiệp, không chỉ đơn giản là một hệ thống bán lẻ ở Việt Nam.” Những lời nói đơn giản ấy, nhưng lại là nỗ lực của nữ doanh nhân Ashley Ngô, chủ tịch tập đoàn mắt kính Ánh Rạng cùng cộng sự, với … Continue reading Chủ tịch AR GROUP, Ashley Ngô: Sứ mệnh kiến tạo giá trị cộng đồng