Cho con học trường ngoại

Với ưu thế về tài chính, kinh tế gia đình ổn định, nhiều nữ doanh nhân Việt Nam đã lựa chọn “quốc tế hóa” làm hướng đi đến tương lai cho con trẻ. Và theo đó, việc đưa con đến trường quốc tế chính là nước cờ đầu tiên. Ỳ VỌNG QUỐC TẾ Trong quá … Continue reading Cho con học trường ngoại