CEO Metascent, Janelle Donnelly: Ngã rẽ cuộc đời & câu chuyện nước hoa

“Có hai thứ khiến người phụ nữ không dễ bị lãng quên, đó là những giọt nước mắt và hương nước hoa nàng mang bên mình.” Câu nói nổi tiếng của cố tài tử Sacha Guitry cũng chính là những gì đọng lại mạnh mẽ nhất sau cuộc trò chuyện của tạp chí Nữ Doanh … Continue reading CEO Metascent, Janelle Donnelly: Ngã rẽ cuộc đời & câu chuyện nước hoa