California Fitness & Yoga đặt mục tiêu xác lập kỷ lục thế giới vì cuộc sống người Việt

Thương hiệu thể dục thể hình California Fitness & Yoga, thuộc tập đoàn FLG Việt Nam, hôm nay chính thức công bố mục tiêu thiết lập kỷ lục thế giới hướng đến việc thay đổi cuộc sống của 20.000 người tại Việt Nam. Theo đó, với mục tiêu xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới, … Continue reading California Fitness & Yoga đặt mục tiêu xác lập kỷ lục thế giới vì cuộc sống người Việt