Cách quản lý dòng tiền hiệu quả trong giai đoạn “bình thường mới”?

Làm thế nào để dự đoán và quản lý dòng tiền của bạn một cách hiệu quả trong một thời điểm không thể đoán trước như hậu Covid-19? Chúng ta đã từng nghe rằng “tiền mặt là vua”, và bây giờ đại dịch Covid-19 càng củng cố quan niệm nghe có vẻ “cũ rích” ấy. … Continue reading Cách quản lý dòng tiền hiệu quả trong giai đoạn “bình thường mới”?