Các nhà quản trị tương lai nên học gì từ những bạn bè quốc tế?

Học hỏi từ những người đi trước vẫn luôn là phương pháp hiệu quả và an toàn nhất dành cho các doanh nhân. Từ những điều như phong thái, cách giao tiếp đến những quy tắc “bất di bất dịch” trong kinh doanh, những yếu tố đó chính là thái độ quyết định thành công … Continue reading Các nhà quản trị tương lai nên học gì từ những bạn bè quốc tế?