Ca sĩ Thảo Trang: Chạm ngõ kinh doanh cùng niềm tin “Không trở ngại nào có thể cản bước”

Ở mỗi giai đoạn của cuộc sống, ta lại hình thành cho mình một mục tiêu và chinh phục nó với tất cả hoài bão. Và đối với ca sĩ Thảo Trang, đây chính là lúc cô rẽ hướng sang một con đường mới đó là kinh doanh ở ngưỡng cửa tuổi 30 đẹp nhất… … Continue reading Ca sĩ Thảo Trang: Chạm ngõ kinh doanh cùng niềm tin “Không trở ngại nào có thể cản bước”