Cả nể

Người cả nể rất dễ gặp phải cảnh ôm rơm nặng bụng, song hiếm khi vì cái tính ấy mà bị căm ghét. Bởi với xã hội, đó là tính cách cởi mở, sẵn sàng buông bỏ cái “Tôi” của mình để sống cho người khác. Trong đời sống, cả nể có vẻ được đánh … Continue reading Cả nể