Bạn đọc sách đã đúng cách chưa?

Có rất nhiều người đọc sách, họ đọc rất nhiều nhưng không ghi nhớ hay đúc kết được những gì mình vừa đọc, lý do đó khiến sách không có mấy tác dụng trong quá trình thay đổi cuộc đời những con người này. Câu hỏi tại sao phải đọc sách đã có rất nhiều câu trả … Continue reading Bạn đọc sách đã đúng cách chưa?