Bạn đang tự hủy diệt tư duy của mình

10 chương trình nghiên cứu khác nhau về chung một vấn đề và kết quả thì như nhau: “Khi chúng ta lên mạng, chúng ta bắt đầu thói quen đọc lướt, suy nghĩ cẩu thả, như thế quá trình tiếp nhận vô cùng hời hợt, nông cạn.” Từ lo lắng của các bậc phụ huynh … Continue reading Bạn đang tự hủy diệt tư duy của mình