Annam Gourmet tổ chức chuỗi workshop cắm hoa gây quỹ Tháng Nơ Hồng

Nhân dịp tháng 10 – Tháng Nâng cao Nhận thức về Ung thư Vú trên toàn thế giới, Annam Gourmet tổ chức chuỗi workshop cắm hoa gây quỹ, với sự đồng hành của Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam. Workshop cắm hoa gây quỹ hỗ trợ Mạng lưới Ung thư Vú Việt Nam (BCNV) … Continue reading Annam Gourmet tổ chức chuỗi workshop cắm hoa gây quỹ Tháng Nơ Hồng