8 cách tăng cường trao đổi chất

Theo Joey Shulman – tác giả quyển sách The Last 15: A Weight Loss Breakthrough, “Sự trao đổi chất thay đổi khi chúng ta già đi và phụ thuộc vào giới tính cũng như hoạt động thể chất. Vì vậy, có những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà bạn có thể làm … Continue reading 8 cách tăng cường trao đổi chất