7 câu hỏi “cấm kỵ” nên tránh đặt ra với nhà tuyển dụng!

Bước chân vào vòng phỏng vấn chính là cơ hội “ngàn năm có một” để ứng viên tìm hiểu về tổ chức, văn hóa công ty cũng như vị trí mà mình sắp đảm nhận. Tuy nhiên, có những câu hỏi sẽ khiến ứng viên mất điểm ngay lập tức trước mắt nhà tuyển dụng. … Continue reading 7 câu hỏi “cấm kỵ” nên tránh đặt ra với nhà tuyển dụng!