10 công ty nổi tiếng được sáng lập bởi Phụ nữ

Phụ nữ được sinh ra để lãnh đạo. Do vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi rất nhiều công ty sáng tạo và quyền lực trên thế giới được vận hành bởi bàn tay của họ. Theo Hiệp hội Doanh nhân nữ quốc gia, hơn 9,4 triệu công ty đang thuộc quyền sở hữu … Continue reading 10 công ty nổi tiếng được sáng lập bởi Phụ nữ