#BIZTrends: Nền kinh tế chia sẻ

Làm thay đổi sự vận hành của nhiều mô hình kinh doanh trên toàn cầu, nền kinh tế chia sẻ (sharing economy) vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều trước những tác động mới mẻ mà nó đem lại. Kinh tế chia sẻ (sharing economy) là mô hình mà doanh nghiệp khai thác … Continue reading #BIZTrends: Nền kinh tế chia sẻ