Workshop Mental Health: Thiếu Stress, vì căng thẳng là phần tất yếu

Stress là phần tất yếu luôn hiện hữu trong cuộc sống và công việc. Quan trọng là cách bạn đối mặt và quản lý stress như thế nào sẽ quyết định kết quả cuối cùng. Workshop Mental Health: Thiếu Stress, một cái tên chủ đề gây tò mò và thú vị đã diễn ra vào … Continue reading Workshop Mental Health: Thiếu Stress, vì căng thẳng là phần tất yếu