Workshop Escape: Hãy để bản thân được nghỉ ngơi!

Áp lực sẽ luôn hiện hữu trong bất kỳ môi trường, loại hình công việc nào. Quan trọng là bằng cách nào bạn có thể vượt qua nó, trở lại mạnh mẽ hơn. Trong một thế giới mở như hiện nay, đừng mãi giữ áp lực bên trong, hãy mở lòng để thấy ổn hơn! … Continue reading Workshop Escape: Hãy để bản thân được nghỉ ngơi!