Win Home công bố kết quả kinh doanh 2019 & giới thiệu hệ sinh thái doanh nghiệp Win – Win

Hôm nay tại TP.HCM, Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Win Home (Win Home) tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, chia sẻ chiến lược, mục tiêu kinh doanh năm 2020 và giới thiệu hệ sinh thái doanh nghiệp Win – Win (Win Business Ecosystem – W.B.E), hướng đến xây dựng chuỗi … Continue reading Win Home công bố kết quả kinh doanh 2019 & giới thiệu hệ sinh thái doanh nghiệp Win – Win