Thị trường tiền tệ sắp dậy sóng?

Thị trường có thể bị tách ra thành hai, phân loại tất cả mọi thứ thành tài sản trú ẩn và tài sản rủi ro và từ đó nhà đầu tư phản ứng với tin tức hoặc sự kiện, bỏ qua tất cả những yếu tố căn bản. Thị trường tiền tệ toàn cầu không còn … Continue reading Thị trường tiền tệ sắp dậy sóng?