The Reverie Saigon có Tổng Quản Lý mới

The Reverie Saigon vừa bổ nhiệm ông Kai Speth vào vị trí Tổng Quản Lý mới của khách sạn. Ông Kai Speth là một chuyên gia trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành với các vị trí quản lý cấp cao tại các khách sạn … Continue reading The Reverie Saigon có Tổng Quản Lý mới