Tầm quan trọng của “đa dạng giới” tại doanh nghiệp

“Đa dạng giới” tại các doanh nghiệp đa quốc gia không còn điều xa lạ bởi nhiều lợi ích liên quan đến không chỉ văn hóa doanh nghiệp mà còn trực tiếp đến những chỉ số tài chính. Tại Việt Nam, sự đa dạng về giới cũng được nguồn nhân lực cấp cao ghi nhận … Continue reading Tầm quan trọng của “đa dạng giới” tại doanh nghiệp