Step in Flavors: Câu chuyện về ẩm thực và dinh dưỡng từ những người phụ nữ

Ẩm thực không chỉ là câu chuyện trong ngõ, ngoài xóm, nó đã trở thành một di sản văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên, làm sao để cho ẩm thực Việt tiếp nhận những tinh hoa của thế giới, nhưng vẫn giữ được cái hồn của văn hóa nước nhà trong thời đại hội … Continue reading Step in Flavors: Câu chuyện về ẩm thực và dinh dưỡng từ những người phụ nữ